PDA

View Full Version : Join the 85superbowl Shuffle a top 700 factionPsYcHoMaGnEt
09-10-2013, 02:04 PM
Join the 85superbowl Shuffle a top 700 faction. INVITE CODE 167 025 048 Just increased faction size, 2 more slots left. No gold required, minimum of 1 million per day cash donations (will be flexible with low level players) Active participation in events and wars is also required. We are a fun and stress free faction with lots of bonuses!

INVITE CODE 167 025 048

85superbowl shuffle
Health regen Time - 30%
Ground attack +10%
Infantry attack +10%
Infantry def +30%
Ground def +20%
Air def +20%
Sea def +15%
Building def +25%
Building output +15%
Guild Member Increase + 20%

INVITE CODE 167 025 048

PsYcHoMaGnEt
09-10-2013, 03:04 PM
Bump...........

PsYcHoMaGnEt
09-10-2013, 04:14 PM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-10-2013, 05:13 PM
Bump..........

PsYcHoMaGnEt
09-10-2013, 08:24 PM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 03:16 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 05:14 AM
Bump.........

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 07:06 AM
Bump...........

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 08:33 AM
Bump...........

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 09:54 AM
Bump..........

jerome724
09-11-2013, 10:14 AM
I'm looking for a faction to join and I hope this is it!
My acc name is swaggin
lvl 36
att 30k
def 31k
iph 597k
Please give me a reply.
Thank you! Have a nice day.

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 11:08 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 11:09 AM
Jerome
INVITE CODE 167 025 048

jerome724
09-11-2013, 12:01 PM
request has been sent

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 01:09 PM
Bump.........

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 02:10 PM
Bump.............

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 03:10 PM
Bump bump bump

shuffle_recruiter
09-11-2013, 03:35 PM
We filled a couple spots, so we bought a faction increase. 3 spots available.

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 05:36 PM
Bump bump bumP

PsYcHoMaGnEt
09-11-2013, 07:00 PM
Bump...........

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 03:23 AM
Join the 85superbowl Shuffle a top 700 faction. INVITE CODE 167 025 048 We currently have 3 positions open and possibly 2 more. No gold required, minimum of 1 million per day cash donations (will be flexible with low level players) Active participation in events and wars is also required. We are a fun and stress free faction with lots of bonuses!

INVITE CODE 167 025 048

85superbowl shuffle
Health regen Time - 30%
Ground attack +10%
Infantry attack +10%
Infantry def +30%
Ground def +20%
Air def +20%
Sea def +15%
Building def +25%
Building output +15%
Guild Member Increase + 18%

INVITE CODE 167 025 048

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 05:06 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 06:03 AM
Bump..... ......

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 07:06 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 08:04 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 09:19 AM
Bump...........

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 10:03 AM
Bump............

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 11:03 AM
Bump bump bumP

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 12:06 PM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 01:01 PM
BumP..............

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 02:12 PM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 03:44 PM
Bump.............

PsYcHoMaGnEt
09-12-2013, 07:14 PM
Bump bump bumP

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 03:40 AM
Bump............

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 05:05 AM
Bump..........

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 06:01 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 07:18 AM
Bump.............

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 08:07 AM
Bump..........

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 09:01 AM
Bump............

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 10:05 AM
BumP bump bumP

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 10:59 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 11:59 AM
Bump........

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 01:06 PM
Bump.........

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 02:35 PM
Bump bumP bumP

PsYcHoMaGnEt
09-13-2013, 05:38 PM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-14-2013, 02:30 AM
Bump..........

PsYcHoMaGnEt
09-14-2013, 03:50 AM
Bump...........

hangnha959
09-14-2013, 03:51 AM
Sửa nhà (http://vinanha.net/san-pham/256/sua-nha.html)Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển DVN (http://www.dvn.vn/trang-chu.html) ********** **
********* Nhà bạn đường Điện Nước đang hỏng, Khu vệ sinh cần xây lại, ban công cần đua ra, bạn cần đập bức tường đi và xây mới lại, bạn cần Sửa nhà (http://vinanha.net/san-pham/256/sua-nha.html), bạn cần Thi công điện nước (http://vinanha.net/chi-tiet-sp/315/1498/thi-cong-dien-nuoc.html),*bạn muốn nâng cấp ngôi nhà của bạn. Bạn đang t́m người sửa, bạn cần t́m một nơi tin tưởng với bạn. Vậy bạn đă t́m đúng rồi hăy nhấc điện thoại gọi cho chúng tôi. Với DVN dịch vụ và sự chuyên nghiệp sẽ làm bạn phải hài ḷng không những về giá cả hợp lư mà thái độ phục vụ của chúng tôi rất chuyên nghiệp. Sẽ làm hài ḷng mọi khách hàng khi đến với DVN.

Điện thoại liên hệ: 0916930381 Mr Nhă

PsYcHoMaGnEt
09-15-2013, 11:39 PM
Bump.......

PsYcHoMaGnEt
09-17-2013, 07:16 AM
Bump........

PsYcHoMaGnEt
09-17-2013, 10:06 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-17-2013, 01:36 PM
Bump.........

PsYcHoMaGnEt
09-17-2013, 05:02 PM
Bump..........

PsYcHoMaGnEt
09-17-2013, 05:50 PM
Bump..........

PsYcHoMaGnEt
09-18-2013, 07:41 AM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-18-2013, 10:58 AM
Bump......I

PsYcHoMaGnEt
09-18-2013, 12:59 PM
Bump bump bump

PsYcHoMaGnEt
09-19-2013, 07:16 AM
Bump.............

PsYcHoMaGnEt
09-19-2013, 08:10 AM
Bump.........

PsYcHoMaGnEt
09-19-2013, 09:10 AM
Bump bump bumP

PsYcHoMaGnEt
09-19-2013, 10:12 AM
Bump bump bumP

PsYcHoMaGnEt
09-19-2013, 10:57 AM
Bump.........

PsYcHoMaGnEt
09-20-2013, 07:07 AM
Bump..........

PsYcHoMaGnEt
09-20-2013, 09:33 AM
Bump..........

PsYcHoMaGnEt
09-21-2013, 05:16 PM
Bump........