PDA

View Full Version : Lai Lai Lai!!!! Tou Wu shi faction!Dr3@m|ov3R
01-30-2014, 07:24 AM
Mai tu liao, Kin lai join us. To 50 50 50 ----> 25 25 25.

Gong Xi Fai Cai!!! Huat Arh!!!

Dr3@m|ov3R
01-30-2014, 10:20 AM
Upz.......

Dr3@m|ov3R
01-30-2014, 10:07 PM
Upz.........

Dr3@m|ov3R
02-01-2014, 10:59 PM
Upz..........

Dr3@m|ov3R
02-03-2014, 08:24 PM
Upz.........

Dezy
02-04-2014, 01:04 AM
Li kong si mi?

Dr3@m|ov3R
02-04-2014, 02:20 AM
Lol kaki lai liao. Lai join top 50 gg 25.

Derrick chua
02-04-2014, 03:33 AM
Friendly bump from a local! Huat ah

Dr3@m|ov3R
02-04-2014, 03:38 AM
Friendly bump from a local! Huat ah

Thanks bro! Huat arh!!!!

Dr3@m|ov3R
02-04-2014, 03:40 AM
4 kiasu & kiasi kaki in, looking for more to have fun together.

miragemaster
02-04-2014, 07:50 AM
Si ginna~! bo jio lim peh~! GONG XI FA CAI~! HO SEY BO~!

Dr3@m|ov3R
02-04-2014, 08:37 AM
Lol! I uncle liao loh. U r tyl.....? Ai join mah?

miragemaster
02-04-2014, 09:20 AM
LOOOOL it's me ..EOW hiau ginna ley?Lol! I uncle liao loh. U r tyl.....? Ai join mah?

zhenyu
02-04-2014, 09:49 AM
GONG XI FA CAI~! Bump.
:o

akbgeorge
02-04-2014, 03:47 PM
4 kiasu & kiasi kaki in, looking for more to have fun together.

kanina...how to join la...wats fuction r u ...ho bo ho erh...wiat lousy lousy eh..yong kim...wa bo yong kim.

Dr3@m|ov3R
02-04-2014, 05:43 PM
kanina...how to join la...wats fuction r u ...ho bo ho erh...wiat lousy lousy eh..yong kim...wa bo yong kim.
Sand of time warriors. Ai Yong Kim, 100k wp min :)

Dr3@m|ov3R
02-04-2014, 05:45 PM
GONG XI FA CAI~! Bump.
:o

Gam xia, huat arh!!!

Dezy
02-04-2014, 10:01 PM
Sand of time warriors. Ai Yong Kim, 100k wp min :)

Btw, kaypoh nia, ai luo jway gim? :)

Gong Hey Fatt Choy

akbgeorge
02-04-2014, 11:15 PM
Sand of time warriors. Ai Yong Kim, 100k wp min :)

Very sorry leh..bo bain...wo boh kim....dan wo duik toto...how meh...wo bak lang chin chek lek...

Dr3@m|ov3R
02-05-2014, 01:30 AM
Very sorry leh..bo bain...wo boh kim....dan wo duik toto...how meh...wo bak lang chin chek lek...

Wahaha ok Jin kin liao, toto big prize ai lai liao. Gd luck n huat arh! lol