PDA

View Full Version : Need uzis come join usjayart
01-30-2014, 07:47 PM
We r on 18/27 elite..we hv enough uzis to get us through 21 we hv 12 spots
Open 60 uzis gets u in

737.852.247

one man gang
01-30-2014, 07:52 PM
I think you need to create another thread about this.

nguyenvancau1999
01-30-2014, 07:58 PM
thi cng sơn bả hy đến DVN cng ty chng ti chuyn thi cng sơn bả (http://vinanha.net/chi-tiet-sp/326/1494/thi-cong-son-ba.html), trang tr nội thất (http://vinanha.net/san-pham/260/noi-that.html), ngoại thất với gi cả hợp l nhất. hy gọi cho dvn.vn (http://www.dvn.vn/trang-chu.html) chng ti để được gi tốt nhất 0916930381